Visi

SK Lobang Batu dalam kelompok sepuluh terbaik di daerah Serian menjelang 2015.

Misi

Berusaha untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan rendah yang terancang dan efektif untuk memenuhi keperluan murid untuk mencapai matlamat pendidikan negara.

Monday, 15 August 2011

Sistem e-Cerap JPN Sarawak

Sukacita dimaklumkan Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 akan dilaksanakan dengan menggunakan aspek Standard 4 dalam Istrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysian 2010 (SKPM). Sistem pelaporan hasil pencerapan secara atas talian akan mula beroperasi mulai 22 Ogos 2011 hingga 31 Oktober 2011. Pembahagian Tahap Pencapaian guru adalah mengikut pengiraan SKPM. Cara mengakses pelaporan atas talian akan dimaklumkan kemudian.

No comments:

Post a Comment