Visi

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Monday, 15 August 2011

Sistem e-Cerap JPN Sarawak

Sukacita dimaklumkan Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 akan dilaksanakan dengan menggunakan aspek Standard 4 dalam Istrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysian 2010 (SKPM). Sistem pelaporan hasil pencerapan secara atas talian akan mula beroperasi mulai 22 Ogos 2011 hingga 31 Oktober 2011. Pembahagian Tahap Pencapaian guru adalah mengikut pengiraan SKPM. Cara mengakses pelaporan atas talian akan dimaklumkan kemudian.

No comments:

Post a Comment